Pozostałości dawnego górnictwa

jako cenne zimowiska nietoperzy

Na okolicznych stokach znajdują się liczne pozostałości dawnego górnictwa rud żelaza, miedzi, srebra, fluorytu i uranu. Prace górnicze prowadzone tutaj były kiedyś na szeroką skalę. Cała góra podziurawiona jest ok. 40 km podziemnych chodników. Jednak obecnie większość korytarzy rozległego systemu jest pozawalana. Kilka sztolni ma jednak zachowane otwory wlotowe. Sztolnie te są niebezpieczne ze względu na kruchość materiału skalnego, a ich otwory są niewielkie i trudne do odnalezienia w lesie. Pomimo tego doskonale odnajdują je nietoperze, które co roku wybierają je na zimowiska. Łącznie zimuje tutaj około 200 osobników z następujących gatunków: nocek duży, nocek rudy, nocek Natterera, nocek orzęsiony, nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek Bechsteina, gacek brunatny, gacek szary, mroczek pozłocisty, mopek i podkowiec mały. Liczba zimujących osobników może być jednak znacznie większa, bowiem nietoperze mogą dotrzeć do częściowo pozawalanych i niedostępnych dla człowieka fragmentów kopalni. Zimujące tutaj podkowce małe, to prawdopodobnie osobniki z pobliskiej kolonii rozrodczej w Wapienniku Łaskawy Kamień. Większość sztolni jest o około 2-3 stopnie C cieplejszych niż Jaskinia Niedźwiedzia i z tego względu ciepłolubne podkowce nie zimują w Jaskini. W zimniejszych sztolniach spotykane są zimnolubne mroczki pozłociste i mopki.

jaskinia_rojenie