Jaskinia Stare Wywierzysko -

stanowisko godowe nietoperzy

W jaskini od kilku lat trwają prace eksploracyjne, prowadzone przez KTJ z Bielska Białej. Obecnie jaskinia ma około 100 m długości, ale obliczenia speleologów i wysoka jesienna aktywność nietoperzy w tym miejscu wskazują na istnienie dużego systemu jaskiniowego. Niektóre gatunki nietoperzy wykorzystują tę jaskinię w okresie pozahibernacyjnym. Późnym latem i jesienią, w godzinach nocnych odbywa się tutaj tzw. jesienne rojenie. Zjawisko to polega na przeganianiu się wielu osobników, wykonywaniu przez nie lotów pokazowych i głośnej wokalizacji. Sporadycznie obserwowane są także kopulacje nietoperzy. Rojące się nietoperze najczęściej przylatują na kilka godzin do podziemi, po czym wracają do swoich dziennych kryjówek. Rojenie pełni funkcję godową. Tego typu miejsca godowe umożliwiają spotkanie osobników z licznych rozproszonych stanowisk letnich i jesiennych, rozmieszczonych dookoła miejsca rojenia, w promieniu około 60-70 km. Zachowania te utrzymują wysokie zróżnicowanie genetyczne populacji i zapobiegają wsobności i degeneracji genetycznej populacji, jakie mogłyby mieć miejsce przy krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników z jednej kolonii. Często podczas rojenia wysoką aktywność wykazują gatunki, które prowadzą szczególnie ukryty tryb życia i mało wiadomo o ich kryjówkach letnich. Do takich gatunków należą m. in. rzadkie i zagrożone w Polsce nocek orzęsiony i nocek Bechsteina. Podczas rojenia, przy jaskini Stare Wywierzysko pojawiają się także nocki rude, nocki Brandta, nocki wąsatki, nocki Natterera, nocki duże i gacki brunatne. Wielkość rojącej się populacji nietoperzy może wynosić kilkaset osobników. Innymi ważnymi miejscami rojenia w dolinie Kleśnicy są Jaskinia Niedźwiedzia i Jaskinia Biały Kamień. Wszystkie znajdują się na terenie rezerwatu przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”.

jaskinia_rojenie

Ochrona rojących się nietoperzy

Ochrona rojących się nietoperzy polega przede wszystkim na zachowaniu otworów wlotowych jaskini i zakazie zwiedzania bądź eksploracji jaskini w godzinach nocnych, w okresie od sierpnia do końca października