Wapiennik Łaskawy Kamień

Kolonia rozrodcza podkowca małego

Kolonia podkowca małego Rhinolophus hipposisderos od wielu lat mieszka w Wapienniku. Kolonia liczy 20-30 osobników i jest jedną z niewielu znanych kolonii tego gatunku na Dolnym Śląsku. Znajduje się ona na północnym skraju (granicy) zasięgu tego gatunku w Europie i z tych względów należy jej się szczególna uwaga i ochrona. Nietoperze przebywają w swojej kryjówce od wiosny do wczesnej jesieni. Zimę spędzają w sztolniach położonych niedaleko doliny Kleśnicy. W kolonii rozrodczej przebywają głównie samice, które tu przechodzą ciążę i poród. Ciąża trwa około 75 dni, a poród ma miejsce w II połowie czerwca lub na początku lipca. Rodzi się tylko jedno młode; jest nagie i ślepe, ale stosunkowo duże – stanowi około 30% masy ciała samicy. Małe podkowce bardzo szybko rosną: po 2 tygodniach zaczynają łatać, a w ciągu 6-7 tygodni osiągają samodzielność. Żerowiska podkowców zlokalizowane są w promieniu do 2 km od kryjówki w lasach liściastych i mieszanych, zadrzewieniach między łąkami i polami oraz przy nadrzecznej roślinności. Na żerowiska podkowce latają wzdłuż liniowych elementów, dlatego bardzo ważne jest zachowanie szpalerów drzew i zakrzewień. Nazwa podkowca pochodzi od charakterystycznej narośli wokół nozdrzy. Ma ona kształt podkowy i usprawnia echolokację nietoperza. Podkowiec mały jest gatunkiem rzadkim i szczególnie zagrożonym. Wpisany został do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

wapiennik