Leśne żerowiska nietoperzy

Zbiorowiska leśne doliny Kleśnicy stanowią bogate żerowiska nietoperzy. Najcenniejsze są lasy liściaste, w których nietoperze znajdują znacznie obfitszą bazę pokarmową i liczbę kryjówek niż w monokulturowych lasach iglastych. Nietoperze wylatują na nocne polowanie w ciągu godziny po zachodzie słońca i lecą na żerowiska położone blisko kryjówki lub oddalone nawet o 10-25 km. Podczas nocy nietoperze mogą wykorzystywać kilka oddalonych od siebie żerowisk, polując pojedynczo lub w grupach osobników z tej samej koloni. Niektóre gatunki polują całą noc, a inne z przerwami, w których wykorzystują kryjówki nocne. W lasach doliny Kleśnicy polują m.in. podkowce małe, gacki brunatne, nocki duże, nocki Bechsteina, mopki i mroczki pozłociste. Gatunki te wykazują rozdział nisz pokarmowych, co znaczy, że konkurencja między gatunkami jest łagodzona poprzez zjadanie różnych owadów, inne zwyczaje łowieckie i inne mikrosiedliska żerowiskowe.

Strategie żerowania niektórych gatunków

Podkowce małe polują głównie na muchówki, motyle nocne i siatkoskrzydłe, wykrywając trzepot ich skrzydeł niezwykle czułym i precyzyjnym sonarem. Ofiary są chwytane w locie i blisko roślinności. Czasami zdobycz jest zgarniania z powierzchni skał i liści. Poluje najczęściej w lasach liściastych i wśród roślinności nadbrzeżnej.
Nocki duże odżywiają się głównie wielkie chrząszczami z rodziny biegaczowatych. Latają wolno nad dnem lasu i nasłuchują odgłosów wydawanych przez chrząszcze, nie używając w tym celu echolokacji. Po namierzeniu owada, zawisają nad nim i z rozłożonymi skrzydłami spadają na ziemię, chwytają zdobycz i unoszą w powietrze, gdzie następuje konsumpcja.
Gacki brunatne polują głównie w lasach liściastych i na ich obrzeżach, wykorzystując różne techniki namierzania owadów. Najczęściej lokalizują owady bez pomocy echolokacji, biernie nasłuchując odgłosów wydawanych przez ofiary, w czym pomagają im wielkie uszy. Często zawisają w powietrzu i skanują pionowe powierzchnie pni drzew i budynków w poszukiwaniu owadów. Gacki mogą także polować przy użyciu wzroku. Podstawowym pokarmem nocków są motyle nocne i muchówki. Czasami zdarza im się upolować skorki (popularnie zwane „szczypawkami”) i pajęczaki.
Mopki polują najczęściej w lasach i na ich obrzeżach. Owady łapią głównie w locie, namierzając je za pomocą echolokacji. Jest to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych pokarmowo nietoperzy. Główną część jego pokarmu stanowią drobne motyle nocne.
Mroczki pozłociste żerują głównie w lukach drzewostanu, na skrajach lasu i w zwartych drzewostanach iglastych oraz nad wodami. Spotykane są też często przy ulicznych latarniach. Zjadają głównie drobne muchówki, czasami także drobne chrząszcze, siatkoskrzydłe, chruściki i motyle nocne, łapiąc je wyłącznie w locie.