Ścieżka Edukacji Ekologicznej

O NIETOPERZACH

Dolina Kleśnicy jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Sudetach i w Polsce. Wysokie zróżnicowanie przyrodnicze tego regionu wynika z jego budowy geologicznej. Wychodnie skał węglanowych stanowią odpowiednie podłoże dla rzadkich i wymagających roślin i zbiorowisk roślinnych, takich jak żyzne buczyny czy trawa sesleria tatrzańska. W skałach węglanowych tworzą się także duże systemy jaskiniowe, takie jak Jaskinia Niedźwiedzia, która jest najdłuższą sudecką jaskinią i jedną z najdłuższych i najpiękniejszych w Polsce. Występujące w skałach metamorficznych m.in. fluoryt oraz rudy uranu, miedzi, żelaza i srebra spowodowały intensywny rozwój górnictwa, począwszy od średniowiecza, aż do połowy XX w. Pozostałości starych kopalni, jaskinie oraz bogate lasy liściaste są odpowiednimi siedliskami dla nietoperzy, a ich duże nagromadzenie powoduje, że w skali kraju, chiropterofauna (Chiroptera po łacinie to nietoperze) doliny Kleśnicy jest szczególnie bogata i cenna.

jaskinia_rojenie

Zimowiska. Liczne i rozległe jaskinie oraz dawne kopalnie tego obszaru stanowią cenne zimowiska. Łącznie zimuje tutaj około 500-600 osobników z 13 gatunków. Są to: nocek duży, nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek rudy, nocek Natterera, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, mopek, mroczek pozłocisty, podkowiec mały, gacek brunatny i sporadycznie gacek szary oraz nocek łydkowłosy. Największym znanym zimowiskiem jest Jaskinia Niedźwiedzia, w której co roku hibernuje co najmniej 200-300 nietoperzy. W sztolniach nieczynnej kopalni uranu i fluorytu zimuje łącznie około 200 osobników.


Zadanie pn. ”Pierwsza Podziemna Ścieżka Edukacji Ekologicznej o Nietoperzach w Starej Kopalni Uranu w Kletnie" dofinansował w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu