Nietoperze Ziemi Kłodzkiej

Na ziemi kłodzkiej stwierdzono 18 gatunków nietoperzy spośród 22 występujących w Polsce. Są to: podkowiec mały, nocki: duży, rudy, Bechsteina, Natterera, Brandta, wąsatek i orzęsiony, gacki: brunatny i szary, mopek, mroczki: późny, pozłocisty i posrebrzany, borowiec wielki, karliki: malutki, drobny i większy. Najcenniejsze stwierdzenia dotyczą rzadkich i zagrożonych nietoperzy: podkowca małego i nocka orzęsionego. Na strychach większości kościołów ziemi kłodzkiej spotkać można letnie zgrupowania samic zwane koloniami rozrodczymi. W koloniach tych rodzą się i są wychowywane młode nietoperze. Kolonie mogą zajmować także strychy i szczeliny innych budynków oraz dziuple drzew. Ich liczebność waha się od kilku do kilkuset osobników. Największa kolonia zajmuje strych kościoła w Konradowie i liczy około 500 nocków dużych i 50 gacków brunatnych. Ziemia kłodzka obfituje w podziemne schronienia (sztolnie, jaskinie), w których nietoperze znajdują dogodne warunki do zimowania. Najcenniejszymi zimowiskami są: Jaskinia Niedźwiedzia, sztolnie kopalni “Kopaliny” w Kletnie, sztolnia w Młotach, Twierdza Kłodzka, Jaskinia Radochowska i kopalnie w Złotym Stoku. W mniejszych sztolniach i jaskiniach tego regionu także spotyka się hibernujące nietoperze, ale znacznie mniej licznie.